Psykoterapi – udekørende terapi

Jeg har specialiseret mig i udekørende psykoterapi på baggrund af flere års erfaring med klienter der af den ene eller anden årsag har svært ved at sidde hos en terapeut, i det rum der er skabt der. 

“Udvikling begynder indefra”. “At kende sig selv, er begyndelsen til al visdom”


Jeg tilbyder hjælp og vejledning til din personlige udvikling og kan ved hjælp af samtale og kropsterapi give dig redskaber til at kunne komme videre i dit liv og se nye veje.

I terapien tager vi sammen udgangspunkt i det der føles aktuelt for dig her og nu, og det som har præget dig igennem dit liv.

På denne måde får du mulighed for at lære dig selv bedre at kende og ændre dine mønstre og handlemåder. Uanset hvad din motivation er og hvilke udfordringer du har, så ved jeg at det kræver mod at udforske sig selv og jeg er med dig hele vejen.

Fra sygdom til livskrise
Når mennesker har brug for hjælp til at komme videre i livet eller ud af en krise, så kan samtaleterapi med en psykoterapeut være en god mulighed. Vi kan alle have oplevelser med i vores rygsæk, som gør at vores liv er svært og tungt at bære på.

Vi kan have været ude for noget ubehageligt i vores liv, måske et svigt, et sygdomsforløb, en ulykke eller andre livskriser som vi har behov for at få bearbejdet og at få åbnet op for dette ved hjælp og støtte fra en erfaren psykoterapeut, vil gøre det muligt for dig at komme videre med dit liv på en hensigtsmæssig måde.

Andre oplevelser kan være problemer i parforholdet, jalousi, jobproblemer, depression, ensomhed, stress, angst, usikkerhed, eksistentielle kriser og at finde meningen med livet.

 
Du ønsker forandring
Gennem livet kan du møde oplevelser og påvirkninger der kan præge dit liv og måden du vælger at handle på. Du har måske opdaget at du trods dit ønske om forandring er tilbøjelig til at gentage din handlemåde – som mange mennesker er – og at resultatet derfor næsten bliver det samme.
 

Dette kan jeg hjælpe dig med og jeg har mange års erfaring med det. Psykoterapi er et værdifuldt redskab når livet bliver svært eller vi har brug for hjælp til at komme videre fra en fastlåst situation. Den er et dejligt redskab til øget bevidsthed om os selv og vores personlige udvikling, samt at øge vore egne resourcer og relationer til os selv og andre.

Hos mig møder du altid rummelighed, empati og forståelse for DIG. Her er intet mærkeligt og du kan få lov at være præcis som du er. Det er vigtigt for mig at du føler dig tryg og din historie bliver mellem dig og mig. Du vil møde omsorg samtidig med at du har plads til udfoldelse og udvikling. Jeg har tavshedspligt og vore samtaler bliver mellem dig og mig.

 

Støttende samtaler til børn, unge og voksne
Jeg har mange års erfaring med vejledning og støttende samtaler til børn, unge og voksne. Det er meget livsbekræftende for mig, at kunne være med til at hjælpe mennesker med udfordringer og livskriser og jeg har en anerkendende og støttende tilgang til det enkelte menneske. Jeg ser altid mennesket i deres helhed og der hvor de er i livet lige nu og jeg tror på det enkelte menneske.

 
Jeg brænder for at hjælpe mennesker i krise

Jeg hjælper med hjertet, fordi jeg brænder for at hjælpe mennesker i krise. Jeg brænder for at kunne være med til at hjælpe det enkelte menneske på rette vej og til et mere positivt og givende liv. Jeg brænder derfor for at kunne hjælpe mennesker, der af den ene eller anden årsag har fået udfordringer i livet.

Jeg har mange års erfaring med at arbejde med unge og voksne med: 

 
  • stress
  • depression
  • angst
  • lavt selvværd og manglende selvtillid
 
Jeg har i mange år arbejdet som frivillig med både børn, unge og voksne da jeg har en stor passion for at hjælpe udsatte mennesker. Jeg har desuden i mange år været frivillig rådgiver ved en telefonlinje og livet har lært mig.
 
Jeg har det meste af mit voksne liv arbejdet med selvudvikling. Jeg har særligt fokus på og mange års erfaring med mænd i livskriser.
 
Når livslange og selvdestruktive mønstre skal ændres vil det være hårdt at være i – det gør ofte ondt at blive klogere på sig selv, men jeg er med dig hele vejen og slipper dig ikke før du føler dig klar og rustet til dit nye liv. Det er det hele værd og du vil opdage nye skønne sider af dig selv.

Kræver mod at åbne op i terapien
Det er vigtigt for mig, at du føler dig godt tilpas i de omgivelser du er i, da jeg ved at det kræver så meget mod og styrke at åbne op for det der er svært. Hos mig er du tryg, og intet er forkert.

Psykoterapi handler om balance i livet, hvor terapi fører til at du kan være den du er. Selve ordet terapi er græsk og betyder behandling, mens ordet psyke handler om ånd eller sjæl.

Har du problemer og udfordringer, vil de oftest også vise sig i din krop. Når livet gør ondt, kan det komme til udtryk på mange forskellige måder i form af varierende problematikker/symptomer.

Det der har betydning for dig her og nu i terapien
Det er vigtigt for mig at møde dig som klient så anerkendende, rummende og støttende som overhovedet muligt. Sammen med mig vil du møde nærvær, empati, rummelighed og respekt for dig og din situation. Intet er forkert her hos mig og du kan være præcis som du er. 

Det er vigtigt for mig at give dig en tryg og støttende ramme som hjælper dig med at få indsigt i og forståelse for dine tanker, følelser og handlemønstre.

Som psykoterapeut arbejder jeg ud fra et humanistisk/eksistentielt grundlag i oplevelsesorienteret psykoterapi, det betyder at vi fokuserer på det, der har betydning for dig” her og nu” og med din aktuelle livssituation.

Fra Walk & Talk til hjemme i din stue
Jeg har derfor mange års erfaring med både walk & talk, som kan foregå der hvor du befinder dig – det kan være en gåtur i nærheden af dit job, en gåtur ved stranden, havnen eller andre steder hvor du føler dig godt tilpas.
 

For flere år siden fik jeg flere og flere forespørgsler om at køre ud til klienter og da jeg brænder for at kunne være med til at gøre en forskel, blev dette mit mantra.

Jeg har mange års erfaring med at køre hjem til klienterne, da mange føler sig bedre tilpas i deres eget rum og derved slapper bedre af i forhold til de livskriser som i forvejen kan være svære at tale om.